Обучение за ХІ а и ХІІ а от Бюро по труда

03.04.2017 20:25

Среща на учениците от ХІ а и ХІІ а на 5 април 2017 от 10:30 часа в ПГМД с представители на Бюро по труда.