ПРИЕМ СЛЕД 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

26.07.2017 14:00

Дневна форма на обучение

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

 

Специалност МОДЕН ДИЗАЙН

Свободни места – 5

 

Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

Свободни места – 2

Дневна форма на обучение

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

 

Специалност ФРИЗЬОРСТВО

Свободни места – 7

 

Специалност КОЗМЕТИКА

Свободни места – 4

 

Задочна форма на обучение

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

 

Специалност КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

Свободни места – 11

Специалност ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА

Свободни места – 13

Попълването на незаетите места ще стане при следния времеви график:

- прием на документи - до 28.08.2017 г.;
- класиране - 29.08.2017 г.;
- записване на приетите ученици – от 30.08 до 01.09.2017 г.;
За участие в класирането е необходимо:
- подаване на заявление;
- представяне на свидетелството за завършено основно образование.