История

 

28.02.1949г.-във Велико Търново е открито фабрично заводско училище по свилоточене с директор Димитър Димитров. Училището е в сградата на фабрика „Филтис”.
1953/54г.-разкрита е специалност „Памукотъкачество”. Училището е преместено в сградата на ул.”Ксилифорска”45, предоставена от ДИП „В. Мавриков”. 
1955/56г.-разкрит е профил „Памукопредачество”. 
1959/60г.-разкрита е специалност „Горно дамско облекло”, а специалност „Свилоточене” - закрита. 
1961/62г.-разкрита е специалност „Обществено хранене”.
1962/63 г.-разкрита е специалност „Мъжко облекло”.. 
1963/64г.-разкрита е вечерна паралелка „Техникум тъкачество”. Специалност „Обществено хранене” е обособена като самостоятелно училище.
1967/68г.-разкрита е специалност за момчета „Ремонт и поддръжка на текстилни машини”. 
1971г.-закрита е специалност „Облекло”. Обособено е отделно училище - ПТУ по комунално-битови услуги с „Дамско облекло” , „Мъжко облекло” и „Бръснаро-фризьорство” на ул."Индже" с директор Иван Бошев. 
1974г.-училището става СПТУ по комунално-битови услуги "Христо Козлев". 
1977г.-преместено е в сградата на Езикова гимназия. 
1971-1983г.-съществува и СПТУ по текстил "Вела Благоева" с две специалностти „Памучно предачество” и „Памучно тъкачество”.
1983г.-СПТУ по текстил "Вела Благоева" и СПТУ по КБУ "Христо Козлев" са обединени под името СПТУ по текстил и битови услуги "Христо Козлев" с директор инж.Евтим Евтимов. 
1990/91г.-разкрити са специалности „Техника и технология на облеклото” и „Технология на текстила и поддържане на тъкачната техника”. 
1993г.-за директор е назначена Мария Василева. 
1993/94г.-разкрити са специалности "Моделиране и конструиране на облекло" и "Бръснаро- фризьорство". 
1994г.-училището е обявено за Техникум по текстил и битови услуги. 
1994/95г.-разкрита е специалност "Машини и съоръжения в леката промишленост". 
1995г.-за директор е назначена инж.Емилка Андронова. 
2005г.-ТТБУ се преименува в ПГ по моден дизайн. 
2007/2008г.-за директор е назначена Лалита Трифонова.
За периода от 01.04.1949г. до края на 1998г. в училището са завършили 8210 души.
27 април 2009г.-Световен ден на дизайна-ПГМД празнува 60-годишен юбилей.
От септември, 2011г. ПГ по моден дизайн се намира в сградата на ул."Мармарлийска" 26.
2015/2016г.-за директор на ПГМД с конкурс е назначена Боряна Мочева.