Учебници

Списък на одобрените учебници за учебната 2017-2018 година

СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-982/24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Забележка: Учебниците за VIII клас ще бъдат допълнително включени в списъка. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.

 

 

СПИСЪК на учебниците и учебните помагала, 

одобрени за учебната 2017 / 2018 година в ПГМД -

дневна форма на обучение

 
8 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И, предназначен за ЗП и ПП, автори: , 2017
2. ЛИТЕРАТУРА
И, ЗП, автори: , 2017
   3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
, предназначен за I–ви чужд език, ЗП, 
ІІ-ри ЧЕ – 
4. РУСКИ ЕЗИК
, Изд., автори: ,  2017 
 І чужд език – 
Изд. авт.
5. МАТЕМАТИКА
И, 2017, ЗП, автори: 
6. ИНФОРМАТИКА
Изд. , ЗП, автори: , 2017
7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Изд. -2017, автори: , ЗП
8. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд., ЗП, автори: , 2017
9. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Изд., ЗП, автори: , 2017
10. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Изд., ЗП, автори: , 2017
13. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
И, ЗП, автори: , 2017
14. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И, ЗП, автори: ,  2017
15. ФИЛОСОФИЯ
16. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
17. МУЗИКА
18. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
19. ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
 
9 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: чл.-кор. Проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, доц. д-р Искра  Христова, доц. Владимир Жобов, гл. ас. Георги  Колев, 2001-2012
2. ЛИТЕРАТУРА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: проф. д-р Богдан  Богданов, доц. д-р Мария  Шнитер, ст.н.с.IIст.д-р Илия  Илиев, гл.ас.д-р Светла  Черпокова, гл.ас.д-р Дияна  Николова, д-р Любов  Шишкова, н.с.I ст. д-р Евгени  Зашев и Кети Динева., 2001-2012
  3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
New line – Anna  Pavlova, предназначен за I–ви чужд език, ЗП, 
ІІ-ри ЧЕ – Classic English - Longman, „Летера” ЕООД
4. РУСКИ ЕЗИК
ПП, IІ–ви чужд език “Диалог с Россией”, Изд.“Булвест 2000”-София, автори: Лиляна Изворска и Галина Лилова,  2002-2012 
 І чужд език – Руский язьІк для девятого класса”
Изд.”Лодос” авт.Хаджигеоргиева, Ал.Яшкина
5. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
6. ИНФОРМАТИКА
Изд.“Просвета-София”, ЗП, автори: П.Азълов и др, 2001-2016
„Компютърна лаборатория – практически курс по Информатика”, изд.”Просвета-София”, 2001-2012, автори: П.Азълов и др.
7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Изд.“Булвест-2000” 2001-2016, автори: Ал.Лакюрски и др., ЗП
Учебно помагало „Информационни технологии” – 9 клас , изд.“Нова звезда 2000” 2011-2012, автори: Ивайло Иванов и др. 
8. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд.“Просвета-София”, ЗП, автори: Б.Гаврилов и др., 2013
9. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Изд.“Просвета-София”, ЗП, автори: Н.Димов и др, 2013
10. ПСИХОЛОГИЯ
ИК”Анубис”, ЗП, автор: В.Василев и др., 2001-2012
11. ЛОГИКА
Изд.ИК“Анубис”, ЗП, автори: В.Василев и др., 2002-2013
12. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Изд.“Булвест 2000”, ЗП, автори: Огнян Димитров и колектив, 2001-2013
13. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ИК“Анубис”, ЗП, автори: доц. д-р Маргарита Градинарова и колектив, 2001 – 2013
14. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: акад. Георги Близнаков, доц. Лиляна Боянова ,  2001-2013
15.МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
учебник за професионално обучение по бръснаро-фризьорство
16.ЗДРАВОСЛОВНИ  И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изд.“Нови знания”, 2001, София, автор: А.Миленкова.- Учебно помагало
Кодекс за задължително обществено осигуряване 
17. ХИГИЕНА 
„Хигиена и епидемиология”, доц.Иван Панов, доц.Лиляна Ангелова, проф.Колю Кузмов, проф.Евгени Гъбев
„Хигиена на труда” – автор: Вл.Бояджиев
„Основи на личната хигиена” – автор: Д.Димчев.
18.КОЗМЕТИКА
„Голямата книга на козметиката”- изд.Колхида, автор: д-р Л.Урумова
„Гримът и нещо повече” – изд.”Унискорп”, автори: Менър К и Ренете фон Самсън, София, 2000
„Малка козметика”, автори: Г.Козловски и др., изд.”Медицина и физкултура”, София, 1961
„Курс по козметика”, автори: Зл.Папазова и др., изд.”Комплексни услуги”, София, 1989
 
 
10 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, ЗП, автори на текста: чл.-кор. Проф. д-р Тодор  Бояджиев и колектив,  2001-2012
2. ЛИТЕРАРУРА
Изд.“Диоген”, ЗП, автори: Милен Влашки и др., 2001-2013
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ВВС2”, предназначен за I – ви  чужд език,ЗП, 
ІІ ЧЕ – BBC2, Изд.„Летера” ЕООД, Дж.Харисън, К.Сингълтън,  2001-2013 
4. РУСКИ ЕЗИК
 I–ви  чужд език “Диалог с Россией”
 Изд.“Булвест2000” София 2000. 
II–ри  чужд език “Контакт. Наш адрес” ЧЕ,
 автори: E.Корчагина и др., 2002, Изд.“Просвета-София”АД
5. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Изд.“Нова звезда 2000” 2001-2016, автори: С.Кънчева и др., ЗП
Учебно помагало „Информационни технологии” – 10 клас , изд.“Нова звезда 2000” 2011-2012, автори: Ивайло Иванов и др. 
7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд.“Просвета-София”АД, предназначен за ЗП и ПП, автори: Георги Марков и др., 2012-2013
8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Изд.“Просвета-София”АД, ЗП, автор:  Н.Димов и др., 2012-2013
9. ЕТИКА И ПРАВО
ИК“Анубис”, ЗП, автори: Иван  Колев и колектив, 2001-2013
10. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ИК“Гея-Либрис”, ЗП, автор: Св.Евтимова, 2001-2013
11. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Изд.“Булвест 2000”, ЗП, автори: Максим Максимов, Георгиос Христакудис, 2001-2013
12. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: акад.Георги  Близнаков, доц.Лиляна Боянова , 2001 -2013
13. ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Изд.“Техника”, автор: М.Бечева, Илия Златенов
14.  ТЕХНОЛОГИЯ НА БРЪСНАРСТВОТО И ФРИЗЬОРСТВОТО 
– учебник за СПТУ по БФ, Ас. Георгиев, Г. Георгиев.
15. КОЗМЕТИКА
„Козметичен точков масаж”, Гуторанов Г., София, 1991 г., изд. Шери М.
„Анатомия на човека”, Гълъбов Г. и Ванков В., София, 1986 г., изд. Медицина и физкултура.
„Малка козметика”, Козловски    Г. и авторски колектив,      София, 1961 г., изд. Медицина и физкултура.
„Физиотерапия за рехабилитатори”, Кочаков Д. и авторски колектив, София, 1977 г., изд. Медицина и физкултура
„Гримът и нещо повече”, Менър К. И Ренете фон Самсън, изд. Унискорп, София, 2000 г.
„Курс по козметика”, Папазова Зл. И авторски колектив, София, 1989 г., изд. Комплексни услуги
„Приложна козметика”, Папазова  Зл. И авторски колектив, София, 1996 г., изд. Аргес. 
„Голямата книга на козметиката”, Изд.”Колхида”, автор: д-р Л.Урумова
„Всичко за масажа”- основни масажни техники
16. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
17.ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА –
Част І  ЗП изд.Нова звезда 2001-2013
 
 
 
11 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори на текста: чл.-кор.проф.д-р Тодор Бояджиев, 2001-2013
2. ЛИТЕРАРУРА
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: доц.д-р Валери Стефанов и д-р Александър  Панов, 2001 -2013
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 I -  Language through literature  - Lettera ,  I. Vasseva
4.РУСКИ ЕЗИК 
„Диалог с Россией”11, изд.”Булвест 2000”
5. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд.“Просвета-София”АД, ЗП, автори: Гюзелев и др., 2013
7. ФИЛОСОФИЯ
ИК“Анубис”, ЗП, автори: Иван  Колев, Райчо Пожарлиев, 2001 - 2013
8. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Изд.“Просвета”, София, 1976, автор: Ана Скринска.
9. ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА
„Приложна козметика” - Зл.Папазова, изд.”Аргес”, София, 1996
„Гримът и нещо повече” - К.Менър, Ренете фон Самсън, изд.”Униспорт”, София, 2000
10. КОЗМЕТИКА
„Козметичен точков масаж”, Гуторанов Г., София, 1991 г., изд. Шери М.
„Анатомия на човека”, Гълъбов Г. и Ванков В., София, 1986 г., изд. Медицина и физкултура.
„Малка козметика”, Козловски    Г. и авторски колектив,      София, 1961 г., изд. Медицина и физкултура.
„Физиотерапия за рехабилитатори”, Кочаков Д. и авторски колектив, София, 1977 г., изд. Медицина и физкултура
„Гримът и нещо повече”, Менър К. И Ренете фон Самсън, изд. Унискорп, София, 2000 г.
„Курс по козметика”, Папазова Зл. И авторски колектив, София, 1989 г., изд. Комплексни услуги
„Приложна козметика”, Папазова  Зл. И авторски колектив, София, 1996 г., изд. Аргес. 
„Голямата книга на козметиката”, Изд.”Колхида”, автор: д-р Л.Урумова
„Всичко за масажа”- основни масажни техники
11.УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА
„Малка козметика” – Г.Козловски, София, 1961
„Курс по козметика” – Зл.Папазова
„Ръководство по медицинска козметика”
„Голямата книга на козметиката”
12.СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
– учебник за СПТУ по БФ, Ас. Георгиев, Г. Георгиев.
 
 
12 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: чл.-кор.проф.д-р Тодор Бояджиев и колектив, 2002 -2013
2. ЛИТЕРАРУРА
Изд. “Булвест2000“, предназначен за ЗП и ПП, автори: Илияна  Кръстева и колектив, 2002-2013 
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
I–ви  чужд език - “English through literature” – „Летера”, автор: Васева
4. РУСКИ ЕЗИК
І-ви чужд език - „Диалог с Россией”
5. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2005-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
6. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
Изд.„Просвета - София”, 2008-2013, автори: Майя Ценова и др.
7.ФИРМЕНО ПРАВО
Изд.”Мартилен”, автор: Георги Стефанов и колектив
8.ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Изд.”Мартилен ”, автор: Любен Петров
9. ИКОНОМИКА
Изд.“Мартилен”, 2004, автор: А.Войкова
11. ТЕХНОЛОГИЯ НА БРЪСНАРСТВОТО И ФРИЗЬОРСТВОТО 
учебник за СПТУ по БФ, автори: Ас. Георгиев, Г. Георгиев
12. КОЗМЕТИКА
„Козметичен точков масаж”, Гуторанов Г., София, 1991 г., изд. Шери М.
„Анатомия на човека”, Гълъбов Г. и Ванков В., София, 1986 г., изд. Медицина и физкултура.
„Малка козметика”, Козловски    Г. и авторски колектив,      София, 1961 г., изд. Медицина и физкултура.
„Физиотерапия за рехабилитатори”, Кочаков Д. и авторски колектив, София, 1977 г., изд. Медицина и физкултура
„Гримът и нещо повече”, Менър К. И Ренете фон Самсън, изд. Унискорп, София, 2000 г.
„Курс по козметика”, Папазова Зл. И авторски колектив, София, 1989 г., изд. Комплексни услуги
„Приложна козметика”, Папазова  Зл. И авторски колектив, София, 1996 г., изд. Аргес. 
„Голямата книга на козметиката”, Изд.”Колхида”, автор: д-р Л.Урумова
„Всичко за масажа”- основни масажни техники
13.СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
– учебник за СПТУ по БФ, Ас. Георгиев, Г. Георгиев.
 
 

СПИСЪК 

на учебниците и учебните помагала, одобрени  за учебната 2016/2017г. 

в ПГМД - задочна форма на обучение

 
9 клас 
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: чл.-кор. Проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, доц. д-р Искра  Христова, доц. Владимир Жобов, гл. ас. Георги  Колев, 2001-2012
2. ЛИТЕРАТУРА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: проф. д-р Богдан  Богданов, доц. д-р Мария  Шнитер, ст.н.с.IIст.д-р Илия  Илиев, гл.ас.д-р Светла  Черпокова, гл.ас.д-р Дияна  Николова, д-р Любов  Шишкова, н.с.I ст. д-р Евгени  Зашев и Кети Динева., 2001-2012
3. РУСКИ ЕЗИК
I–ви чужд език “.............”, Изд.“............”-София, автори: ...............
ПП, IІ–ри чужд език “Диалог с Россией”, Изд.“Булвест 2000”-София, автори: Лиляна Изворска и Галина Лилова,  2002-2012 
4. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
5. ИНФОРМАТИКА
Изд.“Регалия-6”, ЗП, автори: П.Асенова и др, 2001-2016
6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Изд.“Нова звезда 2000” 2001-2016, автори: С.Кънчева и др., ЗП
Учебно помагало „Информационни технологии” – 9 клас , изд.“Нова звезда 2000” 2011-2016, автори: Ивайло Иванов и др. 
7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд.“Просвета-София”, ЗП, автори: Б.Гаврилов и др., 2012
8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Изд.“Просвета-София”, ЗП, автори: Н.Димов и др, 2012
9. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Изд.“Булвест 2000”, ЗП, автори: Огнян Димитров и колектив, 2001-2012
10. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: акад. Георги Близнаков, доц. Лиляна Боянова ,  2001-2012
11. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ИК“Анубис”, ЗП, автори: доц. д-р Маргарита Градинарова и колектив, 2001 – 2012
12. ПСИХОЛОГИЯ
ИК”Анубис”, ЗП, автор: В.Василев и др., 2001-2012
13. ЛОГИКА
Изд.ИК“Анубис”, ЗП, автори: В.Василев и др., 2002-2012
14. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
Изд. „ Техника”, София, автори: Сандалски, Б. и др., 1990
15. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
Изд. „Техника”, София, автор: Стоянова, Ерм., 1999
16. ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Изд. „Техника”, София, автор: Трифонов, К., 2002
 
 
10 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, ЗП, автори на текста: чл.-кор. Проф. д-р Тодор  Бояджиев и колектив,  2001-2012
2. ЛИТЕРАРУРА
Изд.“Диоген”, ЗП, автори: Милен Влашки и др., 2001-2013
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ВВС2”, предназначен за I – ви  чужд език,ЗП, 
ІІ ЧЕ – BBC2, Изд.„Летера” ЕООД, Дж.Харисън, К.Сингълтън,  2001-2013 
4. РУСКИ ЕЗИК
 I–ви  чужд език “Учимся переводить!”- II год обучения, Изд.“Булвест2000” София 2000,  автори: Лиляна Изворска и Галина Лилова. 
II–ри  чужд език “Контакт. Наш адрес” ЧЕ, автори: E.Корчагина и др., 2002, Изд.“Просвета-София”АД
5. МАТЕМАТИКА
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Изд.“Нова звезда 2000” 2001-2016, автори: С.Кънчева и др., ЗП
Учебно помагало „Информационни технологии” – 10 клас , изд.“Нова звезда 2000” 2011-2016, автори: Ивайло Иванов и др. 
7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Изд.“Просвета-София”АД, предназначен за ЗП и ПП, автори: Георги Марков и др., 2012-2013
8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Изд.“Просвета-София”АД, ЗП, автор:  Н.Димов и др., 2012-2013
9. ЕТИКА И ПРАВО
ИК“Анубис”, ЗП, автори: Иван  Колев и колектив, 2001-2013
10. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ИК“Гея-Либрис”, ЗП, автор: Св.Евтимова, 2001-2013
11. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Изд.“Булвест 2000”, ЗП, автори: Максим Максимов, Георгиос Христакудис, 2001-2013
12. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИК“Анубис”, ЗП, автори: акад.Георги  Близнаков, доц.Лиляна Боянова , 2001 -2013
13. ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Изд.“Техника”, автор: М.Бечева, Илия Златенов
14.  ТЕХНОЛОГИЯ НА БРЪСНАРСТВОТО И ФРИЗЬОРСТВОТО 
– учебник за СПТУ по БФ, Ас. Георгиев, Г. Георгиев.
15. КОЗМЕТИКА
„Козметичен точков масаж”, Гуторанов Г., София, 1991 г., изд. Шери М.
„Анатомия на човека”, Гълъбов Г. и Ванков В., София, 1986 г., изд. Медицина и физкултура.
„Малка козметика”, Козловски    Г. и авторски колектив,      София, 1961 г., изд. Медицина и физкултура.
„Физиотерапия за рехабилитатори”, Кочаков Д. и авторски колектив, София, 1977 г., изд. Медицина и физкултура
„Гримът и нещо повече”, Менър К. И Ренете фон Самсън, изд. Унискорп, София, 2000 г.
„Курс по козметика”, Папазова Зл. И авторски колектив, София, 1989 г., изд. Комплексни услуги
„Приложна козметика”, Папазова  Зл. И авторски колектив, София, 1996 г., изд. Аргес. 
„Голямата книга на козметиката”, Изд.”Колхида”, автор: д-р Л.Урумова
„Всичко за масажа”- основни масажни техники
16. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
17.ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА –
Част І  ЗП изд.Нова звезда 2001-2013
 
 
11 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори на текста: чл.-кор.проф.д-р Тодор Бояджиев, 2001-2015
2. ЛИТЕРАРУРА
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: доц.д-р Валери Стефанов и д-р Александър  Панов, 2001 -2015
3.МАТЕМАТИКА 
ИК”Анубис”, 2001-2016, ЗП, автори: Чавдар Лозанов и др.
4. "Дизайн на текстил и облекло", изд."Техника", автор: Пенка Димитрова-Попска, 2000
 
 
12 клас
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ИК“Анубис”, предназначен за ЗП и ПП, автори: чл.-кор.проф.д-р Тодор Бояджиев и колектив, 2002 -2015
2. ЛИТЕРАРУРА
Изд. “Булвест2000“, предназначен за ЗП и ПП, автори: Илияна  Кръстева и колектив, 2002-2015
3. "Дизайн на текстил и облекло", изд."Техника", автор: Пенка Димитрова-Попска, 2000
4. "Проектиране на облеклото", изд."Техника", автор: Пенка Димитрова-Попска, 1995
5. "История на костюма и орнамента", изд."Техника", автор: Пенка Димитрова-Попска, 2003