ДЗИ

КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ?

І. Задължителни (без освобождаване)

1.Български език и литература

2.Учебен предмет по избор от ЗП

ІІ. Допълнителни (по желание): учебен предмет по избор от ЗП

 

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ СЕ ИЗБИРАТ?

Математика

Чужд език

Философски цикъл

История и цивилизация

География и икономика

Физика и астрономия

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

 

В ДЗИ СЕ ВКЛЮЧВА: 

само и единствено учебното съдържание от задължителната подготовка. (Изучаваният  в часовете по ЗИП материал няма да бъде включен.)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ :

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ;

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;

Явяване на ДЗИ става с лична карта и служебна бележка.

 

Дати на провеждане на ДЗИ - 2016-2017 учебна година

 

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация