Проекти

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“

Линк към сайта на група по интереси "КАЛЕЙДОСКОП" 2017-2018

Линк към електронната платформа и информационната система на проекта

Линк към предлаганите извънкласни дейности

 

Демонстративни уроци по програмата „Твоят час” в гимназията по моден дизайн

 

Клуб "Първи стъпки в издателството" на гости на вестник "Борба"

 

 

Занимания в студио "Художествен текстил" - техники на възлов батик

 

 

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

ПРОЕКТ "Ученически практики"

На 4 ноември 38  ученици от Х, ХI и ХII клас от ПГ по моден дизайн гр.В.Търново, стартираха участието си по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, съобщи директорката Лалита Трифонова. Проектът сe осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта е да се подобри качеството на професионалното образование и обучение с активното участие на бизнеса. Осем от работодателите, партньори на гимназията, са се регистрирали за участие в проекта. Учениците от специалностите „Фризьоство“ и „Козметика“ ще проведат по 240 часа практическо обучение в реална работна среда. В края на практиката на всеки успешно приключил ученик ще се изплати сумата в размер на 300 лева. С участието си по проект „Ученически практики“ възпитаниците на гимназията по моден дизайн получават възможност да повишат квалификацията си в реални работни условия. Партньори са ТПК "Хигиена", ЕТ"Яна Начева", ЦПО към ЕТ"Дълголетие" - Гинка Генова".

38 ученици от гимназията по моден дизайн тръгнаха на практика в реални фирми

38 ученици от гимназията по моден дизайн ще практикуват по европроект

38 ученици от гимназията по моден дизайн стажуват в търновски фирми