Проекти

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“

Линк към сайта на група по интереси "КАЛЕЙДОСКОП" 2017-2018

Линк към електронната платформа и информационната система на проекта

Линк към предлаганите извънкласни дейности

 

 

 

 

 

Участие на Иванина Ананиева, Гюнерие Мустафова и Ирина Шевалдина, членове на клуб "Училищен свят", в Празници на изкуствата, организирани от РИО- В.Търново на 06.03.2015. Домакин на изявата СОУ "Ем.Станев".

 

Клуб "Първи стъпки в издателството" на гости на вестник "Борба"

 

Занимания в студио "Художествен текстил" - техники на възлов батик

 

Изготвяне на постер за 14 февруари от членовете на клуб "Училищен свят"

 

Студио „Художествен текстил“

Основна цел, която си поставя ръководителката на Студио „Художествен текстил“ Боряна Мочева в нашето училище, е обогатяване на знанията на учениците  в областта на художествения текстил и българските народни занаяти. Младите творци изучават  видовете художествен текстил и разнообразните техники на изпълнение. Проследили „Пътят на коприната“, в часовете разучаваме техниките на възловия батик – „шибори“ и „кумо“ и рисуването върху текстил. Запознаването  с различни техники и художествени похвати в студио „Художествен текстил“ кара  учениците  да изразяват своя неповторим свят, своите мечти и стремежи, кара ги да развият  творческите си заложби и умения, възпитава ги на усет към красивото.

 

 

Продължава обучението в реална работна среда по проект  "Ученически практики" и през учебната 2014-2015 година.

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

ПРОЕКТ "Ученически практики"

На 4 ноември 38  ученици от Х, ХI и ХII клас от ПГ по моден дизайн гр.В.Търново, стартираха участието си по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, съобщи директорката Лалита Трифонова. Проектът сe осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта е да се подобри качеството на професионалното образование и обучение с активното участие на бизнеса. Осем от работодателите, партньори на гимназията, са се регистрирали за участие в проекта. Учениците от специалностите „Фризьоство“ и „Козметика“ ще проведат по 240 часа практическо обучение в реална работна среда. В края на практиката на всеки успешно приключил ученик ще се изплати сумата в размер на 300 лева. С участието си по проект „Ученически практики“ възпитаниците на гимназията по моден дизайн получават възможност да повишат квалификацията си в реални работни условия. Партньори са ТПК "Хигиена", ЕТ"Яна Начева", ЦПО към ЕТ"Дълголетие" - Гинка Генова".

38 ученици от гимназията по моден дизайн тръгнаха на практика в реални фирми

38 ученици от гимназията по моден дизайн ще практикуват по европроект

38 ученици от гимназията по моден дизайн стажуват в търновски фирми

 

Стари проекти от 2002 до 2010г.