Не на насилието!

22.02.2017 12:24

Да бъдем по-добри!

Под този надслов се проведе Денят на розовата фланелка в гимназията. Облечени в розово, момичетата показаха, че подкрепят толерантността.